Auto : Tìm kiếm + Lưu trữ + Quảng bá >>> Thương hiệu của bạn >>> Trên 1000+ Websize Tìm kiếm 1000+ Nhà Cung Cấp

AMES ENGLISH – Hệ thống Anh ngữ Quốc tế AMES >>> Top1English >>> TOP 6 TỪ VỰNG IELTS THÚ VỊ VỀ CHỦ ĐỀ PERSONALITY 1. 𝐒𝐞𝐥𝐟-𝐜𝐨𝐧𝐬𝐜𝐢𝐨𝐮𝐬 /ˌself ˈkɑːnʃəs/ Example: He’s always been self-conscious a…

AMES ENGLISH – Hệ thống Anh ngữ Quốc tế AMES >>> Top1English >>> TOP 6 TỪ VỰNG IELTS THÚ VỊ VỀ CHỦ ĐỀ PERSONALITY 

1. 𝐒𝐞𝐥𝐟-𝐜𝐨𝐧𝐬𝐜𝐢𝐨𝐮𝐬 /ˌself ˈkɑːnʃəs/
Example: He’s always been self-conscious a…

🎯 Top1Go : LINK ĐẾN NHÀ CUNG CẤP THƯƠNG HIỆU NÀY

TOP 6 TỪ VỰNG IELTS THÚ VỊ VỀ CHỦ ĐỀ PERSONALITY

1. 𝐒𝐞𝐥𝐟-𝐜𝐨𝐧𝐬𝐜𝐢𝐨𝐮𝐬 /ˌself ˈkɑːnʃəs/
Example: He’s always been self-conscious about being so short.

2. 𝐒𝐞𝐥𝐟- 𝐫𝐞𝐥𝐢𝐚𝐧𝐭 /ˌself rɪˈlaɪənt/
Ex: Single parents have to be self-reliant and inventive.

3. 𝐒𝐞𝐥𝐟-𝐚𝐛𝐬𝐨𝐫𝐛𝐞𝐝 /ˌself əbˈzɔːrbd/
Ex: He watched the joggers with their self-absorbed faces.

4. 𝐖𝐞𝐥𝐥 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞𝐝 /ˌwel ɪnˈfɔːrmd/
Ex: Make sure you’re well informed about health hazards.

5. 𝐖𝐞𝐥𝐥 𝐝𝐫𝐞𝐬𝐬𝐞𝐝 /ˌwel ˈdrest/
Ex: This is what today’s well-dressed man is wearing.

6. 𝐖𝐞𝐥𝐥 𝐛𝐞𝐡𝐚𝐯𝐞𝐝 /ˌwel bɪˈheɪvd/
Ex: On the whole, the crowd was pretty well behaved.

——————-
#AMESENGLISH tự hào với hơn 18 năm kinh nghiệm đào tạo Tiếng Anh chuyên sâu với 27 chi nhánh trên Toàn Quốc:
Cung cấp chương trình Luyện thi IELTS cam kết đầu ra dành cho các bạn từ 12 tuổi:
Học trên lớp 1 thầy-1 trò
Cá nhân hóa lộ trình họC
Luyện tập ở nhà với trí tuệ nhân tạo
→ Nhanh tay INBOX: 𝐡𝐭𝐭𝐩://𝐦.𝐦𝐞/𝐀𝐧𝐡𝐧𝐠𝐮𝐀𝐌𝐄𝐒 hoặc gọi ngay 𝟏𝟖𝟎𝟎𝟐𝟎𝟗𝟖!

🎯 Top1Go : LINK ĐẾN NHÀ CUNG CẤP THƯƠNG HIỆU NÀY

🎯 Top1Go : LINK ĐẾN NHÀ CUNG CẤP THƯƠNG HIỆU NÀY

Top1Vietnam
TOP4 - Top1Kids.vn - Top1Kid.com - No1Kids.vn
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart