Auto : Tìm kiếm + Lưu trữ + Quảng bá >>> Thương hiệu của bạn >>> Trên 1000+ Websize Tìm kiếm 1000+ Nhà Cung Cấp

ILA Vietnam – Giáo dục và đào tạo Tiếng Anh có vốn sở hữu nước ngoài >>> Top1English >>> [LIVESTREAM] 𝐋𝐄̂̃ 𝐇𝐎̣̂𝐈 𝐇𝐀𝐋𝐋𝐎𝐖𝐄𝐄𝐍 𝐓𝐑𝐔̛̣𝐂 𝐓𝐔𝐘𝐄̂́𝐍 – 𝐈𝐍𝐍𝐎𝐕𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐋𝐀𝐁 𝐀𝐃𝐕𝐄𝐍𝐓𝐔𝐑𝐄𝐒 Đêm nay, 5 món bảo bối “SHAPE THE FUTURE” nắm giữ b…

ILA Vietnam – Giáo dục và đào tạo Tiếng Anh có vốn sở hữu nước ngoài >>> Top1English >>> [LIVESTREAM] 𝐋𝐄̂̃ 𝐇𝐎̣̂𝐈 𝐇𝐀𝐋𝐋𝐎𝐖𝐄𝐄𝐍 𝐓𝐑𝐔̛̣𝐂 𝐓𝐔𝐘𝐄̂́𝐍 – 𝐈𝐍𝐍𝐎𝐕𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐋𝐀𝐁 𝐀𝐃𝐕𝐄𝐍𝐓𝐔𝐑𝐄𝐒 Đêm nay, 5 món bảo bối “SHAPE THE FUTURE” nắm giữ b…

 🎯 Top1Go : LINK ĐẾN NHÀ CUNG CẤP THƯƠNG HIỆU NÀY

[LIVESTREAM] 𝐋𝐄̂̃ 𝐇𝐎̣̂𝐈 𝐇𝐀𝐋𝐋𝐎𝐖𝐄𝐄𝐍 𝐓𝐑𝐔̛̣𝐂 𝐓𝐔𝐘𝐄̂́𝐍 – 𝐈𝐍𝐍𝐎𝐕𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐋𝐀𝐁 𝐀𝐃𝐕𝐄𝐍𝐓𝐔𝐑𝐄𝐒 Đêm nay, 5 món bảo bối “SHAPE THE FUTURE” nắm giữ bởi 3 nhà khoa học toàn năng sẽ được các bạn nhỏ nhà ILA thu thập thông qua những hoạt động đầy hấp dẫn: 🌟Chinh phục 𝐓𝐇𝐔̛̉ 𝐓𝐇𝐀́𝐂𝐇 𝐌𝐀 𝐓𝐇𝐔𝐀̣̂𝐓 cùng Tiến sĩ Trí Thông Minh Sáng Tạo➡THU THẬP BẢO BỐI CQ.
🌟Giải đố 𝐌𝐀̣̂𝐓 𝐌𝐀̃ 𝐇𝐎̣̂𝐈 𝐇𝐎𝐀̣ cùng Tiến sĩ Trí Thông Minh Cảm Xúc➡THU THẬP BẢO BỐI EQ.
🌟Mở khóa 𝐑𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐔 𝐓𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐋𝐀𝐈 cùng Tiến sĩ Tối Thượng➡THU THẬP BẢO BỐI IQ – SQ – LQ. HÃY SẴN SÀNG CHO LỄ HỘI HALLOWEEN TRỰC TUYẾN LỚN NHẤT TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY TẠI ILA! 𝐋𝐄𝐓’𝐒 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓 𝐓𝐇𝐄 𝐒𝐏𝐎𝐎𝐊𝐘 𝐉𝐎𝐔𝐑𝐍𝐄𝐘 & 𝐒𝐇𝐀𝐏𝐄 𝐓𝐇𝐄 𝐅𝐔𝐓𝐔𝐑𝐄 𝐍𝐎𝐖! #ILA #ILAVietnam #EducationForLife #Halloween #ShapeTheFuture

[fb_vid id=”1174688836389019″]

 🎯 Top1Go : LINK ĐẾN NHÀ CUNG CẤP THƯƠNG HIỆU NÀY

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id))
return;
js = d.createElement(s);
js.id = id;
js.src = “//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

 🎯 Top1Go : LINK ĐẾN NHÀ CUNG CẤP THƯƠNG HIỆU NÀY

Top1Vietnam
TOP4 - Top1Kids.vn - Top1Kid.com - No1Kids.vn
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart